logo Facebook
i slova jsou činy

Svá rozhodnutí musíme umět obhájit u soudu, míní VILMA HUŠKOVÁ z RRTV

04. června 2021 10:02

Hodnocení vyváženosti a objektivity vysílání dle příslušného zákona zahrnuje podle analytičky RRTV Vilmy Huškové „komplexní analytické materiály, kde je část měřitelná, ale i kvalitativní, která se týká kontextu konotace a souvisejících okolností.“

Měření může probíhat v jednotlivé reportáži, ale obvykle se týká většího celku. „Každé rozhodování musíme být schopni obhájit, protože drtivá část pokut končí u soudu,“ konstatuje Hušková. Ve způsobu analytické práce tohoto orgánu je také zásadní odlišnost od jiných zpracovatelů typu akademické sféry či soukromých společností, které často vycházejí ze své vlastní metodologie a jejich stanoviska u žádných soudů nekončí. Ostatně ono už samo hodnocení, co se za danými pojmy skrývá, se může lišit podle toho, kdo je hodnotitelem. Jiný úhel pohledu zaznívá od laiků, jiný od odborné veřejnosti, jiný od mediálních právníků, politiků i samotných médií.

K tématu politického zpravodajství, či publicistiky, které je definováno zákonodárcem slovy ´s přihlédnutím k postavení ve společnosti,´ pak mgr. Hušková říká: „Například výsledky voleb do poslanecké sněmovny nejsou jediným faktorem. Máme také volby do senátu, Evropského parlamentu, volby krajské a komunální a v neposlední řadě se to týká i existence představitelů jiných názorových směrů ve společnosti, které nemají politické ambice.“

Na otázku, zda tedy pro zhodnocení vyváženosti postačí ono zvulgarizované čárkování účasti hostů z té či oné politické strany, které bývá častokráte přirovnáváno k sousloví ´3 minuty Žid, 3 minuty Hitler,´ Hušková konstatuje: „Takhle přesně to měřit nelze.“