logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Má ČTK platit svou radu z peněz, které vydělá? Proč?

11. února 2020 / Jan Mrzena
Rada České tiskové kanceláře svou lednovou schůzi poprvé natočila a videopřenos je dostupný na jejím webu. To je dobře. Zatímco televizní a rozhlasová rada svá jednání natáčí „pouze“ zvukově, agenturní rada poskytuje kompletní videozáznam. Obraz však nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Snad jen informaci, o které se veřejně spíš mlčí. Rada ČTK má pro svou práci jen minimální zázemí. Otázkou sice je, zdali zázemí větší vlastně vůbec potřebuje. Její postavení vyplývá ze zákona, který platí bez jediné novely od roku 1992. V úvahách tehdejších vlád i poslanců silně rezonovalo téma privatizace tiskové kanceláře, a tak se nikdo do hloubky otázkou postavení kontrolního orgánu příliš nezabýval. Právní provizórium se práce četky naštěstí nedotklo a do dneška příliš nedotýká. Tedy té práce, která je vidět a slyšet. Tedy až na otázky financování. I tak jsou její zprávy páteřním zdrojem informací pro mnoho médií v České republice a bez nadsázky lze konstatovat, že mají širší dosah než zprávy například Mafry. Celý článek

Zásadně nesouhlasím s tím, aby tato rada úplně zbytečně zatěžovala i Ministerstvo financí s irelevantními dotazy

08. února 2020 / Pavel Foltán
Dávám rozdílné stanovisko k hlasování v rámci 3. bodu programu zasedání Rady ČTK ze dne 20. ledna 2020 – tj. podle návrhu programu bod s názvem cit.: „Online přenosy jednání rady a publikování jednotlivých zasedání na webu ČTK“. V rámci dotčeného 143. zasedání Rady její předseda otevřel rozpravu k bodu 3. programu se shora cit. názvem. Následně jsem upozornil na skutečnost, že uvedený bod už byl odhlasován hned v úvodu zasedání (čili předsedou svévolně předřazený ještě před schválením programu tohoto zasedání), takže tento bod 3 je tím pádem tzv. nehlasovatelný (tj. znovu už o něm tudíž logicky nelze řádně hlasovat). I přes to však byl potom tento bod pěti členy rady odhlasován, což procesně nelze. Celý článek

Proč tolik kandidátů do televizní a rozhlasové rady?

05. února 2020 / Jan Mrzena
„Ať budete říkat cokoliv, nic tím nezískáte. Můžete si jen uškodit,“ tahle slova se mi vryla do paměti. Brzy to bude dvacet let, co mi je s minimální obměnou řekli hned čtyři poslanci z různých politických stran tehdejší opozičně smluvní sněmovny. Většinou dodávali, že poslanci na tehdejší novinku při výběru členů Rady České televize, moc zvědaví nejsou a tomu bude odpovídat i čas, který veřejným slyšením kandidátů budou věnovat. Tehdy od televizní krize, která byla především odrazem politického boje o moc, uplynuly pouhé tři měsíce a na prohlubování marasmu nikdo moc zájem neměl. Účast poslanců na slyšeních nebyla jen vynuceně symbolická - potřebovali totiž zjistit, co jim nový systém volby radních připravil za úskalí. Celá volba musela „uspokojit“ mnoho navzájem bojujících zájmových skupin a nesměla situaci vyhrotit. Celý článek

Křesťanská akademie: Žádáme ČBK, aby uznala svou chybu a nominaci paní Lipovské stáhla

02. února 2020 / Monitor
Prezidium České křesťanské akademie se připojuje k otevřenému dopisu 19 senátorů, vyzývajícímu Českou biskupskou konferenci, aby stáhla nominaci Hany Lipovské do rady ČT. V době, kdy dochází k nebezpečnému omezování svobody médií v Polsku a Maďarsku a i u nás se objevuje tlak populistických politiků, zpochybňujících samu existenci nezávislých veřejnoprávních médií, je nominace osoby, která veřejně sdílí takové postoje a navíc přiznává svou nekompetenci, neznalost a nezájem o televizní tvorbu, neomluvitelnou chybou. Dávat lidem, veřejně zpochybňujícím existenci veřejnoprávních médií, do rukou moc kontrolovat tato média, nemůže být pokládáno za podporu demokratické plurality, nýbrž za její ohrožení. Církev má stát na straně svobody a nesmí se nechat zmanipulovat zájmy populistických politických subjektů. Žádáme ČBK, aby uznala svou chybu a nominaci paní Lipovské stáhla. Tomáš Halík (prezident ČKA), Pavel Hošek (1. viceprezident ČKA), Jaroslav Šebek (2. viceprezident ČKA), Ilona Trnková (ředitelka ČKA), Petra Oulíková (členka prezidia), Aleš Brotánek (člen prezidia) Celý článek

Kerulant.org vyzval vládu k odvolání předsedkyně ČTU

01. února 2020 / Monitor
V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková je v učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podniká v devíti  firmách.  Kverulant.org vyzval vládu k jejímu okamžitému ze všech funkcí.  Celý článek

Dominik Duka: Veřejnoprávní média musí existovat a je třeba je bránit, ale je rovněž zapotřebí, aby v duchu služby pravdě skutečně sloužila celé společnosti

31. ledna 2020 / Monitor
Nominace Ing. Hany Lipovské v žádném případě nebyla myšlena jako snaha „podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabení demokratické společnosti“, jak stojí v otevřeném dopisu skupiny senátorů. Domnívám se však, že stejně jako obrana jejich existence je třeba, aby zazněly konstruktivní, a případně i kritické hlasy, které pomohou tuto službu zkvalitnit. Celý článek

Senátoři zaslali kvůli nominaci Hany Lipovské do Rady ČT otevřený dopis České biskupské konferenci

31. ledna 2020 / Monitor
Skupina 19 senátorů a senátorek zaslala dne 30. ledna 2020 ve večerních hodinách otevřený dopis adresovaný předsedovi a členům Stálé rady České biskupské konference: Celý článek

Předseda Rady ČTÚ rezignoval, vláda následně projednala 5G aukce neveřejně. Co bude dál s aukcí na příchod čtvrtého operátora?

28. ledna 2020 / Monitor
Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák včera rezignoval na svou funkci. Mezi jeho zásadní úkoly patřila příprava aukce na příchod čtvrtého mobilního operátora. Ten má přinést zvýšení konkurence na trhu a tlačit na snížení cen dat, která jsou v ČR jedna z nejdražších v Evropě. Panu Novákovi děkuji za konstruktivně vedená jednání. Jeho odchodem přichází státní správa o jednoho z nejpoctivějších profesionálů. Netransparentní postup na jednání vlády, kde došlo ke změnám dva roky dojednávaných podmínek aukce, zároveň dává vzniknout dalším otázkám a nejistotě kdy, za jakých podmínek a především zda vůbec aukce úspěšně proběhne. Celý článek

Havlíček nezvládá jeden resort, natož aby uřídil dva

27. ledna 2020 / Martin Kupka
Se znepokojením jsem přijal informaci o tom, že Jaromír Novák rezignoval na funkci předsedy rady Českého telekomunikačního úřadu a odůvodnil svůj krok snahou ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G.  Celý článek

Piráti představili plán na rozšíření pravomocí NKÚ a připomněli blížící se volbu do mediálních rad

24. ledna 2020 / Monitor
Rozšíření pravomocí NKÚ, změny v zákonu o digitální dani nebo ukončení nominací do mediálních rad uvedli Piráti jako hlavní témata před zahájením 40. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tiskové konference Pirátů se kromě předsedy Ivana Bartoše zúčastnila první místopředsedkyně Olga Richterová a poslanci Lukáš Černohorský, Ondřej Polanský a Tomáš Martínek. Poslanec Černohorský v úvodu zmínil téma rozšíření pravomocí NKÚ, jednoho z programových bodů Pirátů: „Návrh Pirátů na rozšíření pravomocí NKÚ jde dnes do druhého čtení. Bude se vztahovat plně na některé samosprávné celky jako jsou kraje nebo Hlavní město Praha, ale také na vysoké školy a veřejnoprávní média jako ČT nebo ČRo. Pokud stát přenáší na samosprávy nové povinnosti, je v našem zájmu zkontrolovat, zda jsou schopné tyto činnosti svými náklady pokrýt, a případně jim tyto náklady dostatečně kompenzovat.” Celý článek