logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Ministr kultury nehodlá ochránit ČR před cenzurou internetu

13. září 2019 / Monitor
Ministr kultury Lubomír Zaorálek se nechce připojit k polské žalobě podané k Soudnímu dvoru EU ohledně směrnice o copyrightu. Uvedl to po interpelaci poslance Pirátů Ondřeje Profanta, který se dnes dotazoval jak ministra kultury Zaorálka, tak premiéra Andreje Babiše, který ovšem na jednání nedorazil. „Pokud se na přijaté směrnici nic nezmění, vydá se Evropa cestou cenzury internetu. Očekávám, že kromě ministra Zaorálka vyjádří své stanovisko i premiér Babiš, jehož europoslanci se v minulosti vyjadřovali k cenzorním prvkům směrnice kriticky. Vláda má čas do pondělí 23. září,“ varuje Profant. Celý článek

Piráti navrhují do Rady ČTK Angeliku Bazalovou

12. září 2019 / Monitor
Poslanecký klub Pirátů navrhl v pořadí již třetího nezávislého odborníka pro volbu člena Rady ČTK. Po Jiřím Táborském a Josefu Šlerkovi Piráti nominují nezávislou expertku v oblasti médií a managementu Angeliku Bazalovou. Volba člena rady má proběhnout v týdnu od 23. září 2019. Celý článek

Piráti: Směrnice o copyrightu je protiústavní. Piráti apelují na premiéra, aby se ČR připojila k polské žalobě k Soudnímu dvoru EU

06. září 2019 / Monitor
Piráti žádají dopisem premiéra, ministra zahraničí a ministra kultury, aby se ČR připojila k polské žalobě k Soudnímu dvoru EU ohledně směrnice o copyrightu. Svou žádost staví na nezávislém právním posudku, který stejně jako v případě Polska shledává tzv. automatické filtry, které směrnice zavádí, za protiústavní a tedy zasahující do práva na svobodu projevu a práva na informace garantované Ústavou ČR. V Evropském parlamentu přitom pro směrnici nehlasoval ani jeden z vládních europoslanců. Směrnice prošla až díky její podpoře v Radě EU ze strany bývalého ministra kultury Antonína Staňka.  Celý článek

Petr Žantovský: Požádám Radu ČTK, aby vyzvala Český výbor IPI, aby své formulace doložil důkazy

05. září 2019 / Petr Žantovský
Odpověď na prohlášení českého výboru IPI:
1. Český výbor IPI je soukromá společnost, má právo vydávat stanoviska k čemu chce, ale nemá žádnou pravomoc cokoli vynucovat nebo být v jakékoli věci arbitrem.
2. Rada ČTK se nevměšuje do práce agentury, a naopak já požádám Radu ČTK na nejbližším zasedání, aby vyzvala Český výbor IPI, aby tyto formulace buď doložil důkazy, nebo dále nešířil, neboť se nezakládají na pravdě.
3. Návrh na zřízení služby podobné službě Protext (kterou ČTK poskytuje pro placená oficiální sdělení firmám) padl z jediného důvodu: poskytnout občanům stanoviska (samozřejmě přísně limitovaná rozsahem i periodicitou) parlamenentních a europarlamentních stran. Zda tyto strany takovou službu, v případě, že bude zřízena,  využijí, je  pouze na nich.
4. Návrh v žádném případě neporušuje zákon o ČTK a nelze jej interpretovat jako činnost "ve prospěch politických stran a hnutí." Je motivován snahou umožnit stranám, které uspěly ve volbách a zastupují občany v našem nebo Evropském parlamentu, sdělovat jim svá stanoviska k aktuálním záležitostem.  Je tedy spíše službou veřejnosti. která se takto může dozvědět stanoviska stran a hnutí v originále, bez zkreslujících či interpretujících úprav.
5. V žádném případě nejde o ohrožení svobody slova a redakční práce ČTK, už proto, že služba by měla být označena jako servis, sdělující oficiální stanoviska. Naopak to umožní redakcím ČTK k těmto stanoviskům podávat ve zpravodajství další související informace.
6. Český výbor IPI spoluzakládala společnost, v jejímž čele stojí Josef Šlerka, jeden z dosud neúspěšných uchazečů o členství v Radě ČTK. Dovoluji si upozornit na tento jeho flagrantní střet zájmů.
7. Na srpnovém zasedání Rady ČTK bylo zcela jasně (mj. i mnou), a to opakovaně, řečeno, že předmětný návrh je jen námětem pro případnou úvahu o rozvoji služeb ČTK pro její vedení. Taktéž bylo opakovaně řečeno, že rozhodnutí o takové organizační změně je zcela a plně v rukou generálního ředitele. Rada ČTK nemá ani si neosobuje právo jej v jakékoli exekutivní kompetenci suplovat. To teprve by odporovalo zákonu o ČTK.
Závěrem:
Celá věc je uměle vytvořená kauza s politickým pozadím. Podle toho, co píše Český výbor IPI, by - důsledně vzato - Rada ČTK nesměla vedení agentury nic navrhovat. Podle zákona o ČTK je úkolem Rady dohlížet na to, aby agentura plnila veřejnoprávní službu veřejnosti. Co vše je obsahem této služby, o tom může být vedena diskuse. Podle někoho to může být i servis statementů stran a hnutí, zákon není v tomto smyslu detailně konkrétní.
Předám samozřejmě podnět Českého výboru IPI na záříjovém zasedání Rady ČTK. Na tomtéž zasedání nám má k celé věci sdělit své stanovisko generální ředitel ČTK JIří Majstr. Do té doby nemá smysl se k čemukoli dalšímu vyjadřovat.
doc. mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - místopředseda Rady ČTK
Celý článek

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu vyzývá Radu České tiskové kanceláře, aby se nevměšovala do práce redakce ČTK

03. září 2019 / Monitor
Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) se znepokojením zaznamenal návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby ČTK povinně zařazovala do svého servisu needitované texty dodávané politickými stranami. Upozorňujeme na to, že návrh je v přímém rozporu se Zákonem o České tiskové kanceláři, který v § 5 výslovně říká, že členové rady nesmějí působit ve prospěch politických stran a hnutí. Zákon také v § 8 v sedmi bodech vymezuje působnost Rady. V žádném případě do působnosti Rady nepatří jakýmkoliv způsobem ovlivňovat natož měnit skladbu zpravodajství ČTK. Celý článek

Televize na prahu proměny?

29. srpna 2019 / Monitor
Televizi čeká v blízké budoucnosti hned několik výzev, které patrně povedou k její značné proměně. Během června to potvrdilo hned několik desítek odborníků na konferenci Evropské asociace televizní a rádiové reklamy (EGTA), která sdružuje desítky společností nejen z evropských států. Konference se zúčastnilo více než 100 CEO a vedoucích pracovníků televizních společností, kteří si kladli otázku budoucího vývoje televize v kontextu stále sílícího online prostředí. Nyní se lze s odstupem podívat nejenom na přínos konference, ale také na televizní trh v nových souvislostech. Na co se tedy připravit?    Celý článek

Televize Barrandov reaguje na rozhodnutí RRTV

16. srpna 2019 / Monitor
Televize Barrandov zásadně odmítá úterní rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), kdy televizi Barrandov vyměřila pokutu 400 000 korun za neobjektivitu a nevyváženost. Televize Barrandov to považuje za typický projev cenzury a tendenčního pojetí zpravodajství v českém mediálním prostředí. I proto plánuje patřičné právní kroky, protože právo na svobodu projevu považuje za naprosto nedotknutelné. Celý článek

Naivita mediální komunikace se v současné ČSSD snad vyučuje

14. srpna 2019 / Jan Mrzena
Je vlastně nudné psát o tom, že má současná ČSSD problémy. Nechci rozebírat detailně příčiny, ani souvislosti krize naší nejstarší politické strany. Případ posledního víkendu však opět připomněl její palčivou neschopnost komunikovat s médii a jejich prostřednictvím i s lidmi – voliči. Zdaleka nejde jen o fatálně protichůdné pohledy na svět a politiku ministrů - místopředsedů ČSSD Jany Maláčové a Tomáše Petříčka na straně jedné a poslance – bývalého místopředsedy Jaroslava Foldyny. Koneckonců názorových proudů bylo vždy mezi sociálními demokraty víc, než je programová odlišnost několika jiných stran dohromady (například KDU-ČSL, TOP 09 a STAN). A vždy si nositelé těch odlišných názorů šli po krku v rámci boje o vliv a o moc všemi prostředky. Stačí si vzpomenout na kauzu olovo, kriminalizaci Věry Jourové (ale i dalších), lánský puč a nekonečnou „pružnost“ postojů Milana Chovance. Ovšem při komunikaci s médii si i při sebevypjatějších situacích představitelé ČSSD věděli rady. Celý článek

Zdeněk Papoušek: Ochraňuj instituce a braň je

30. července 2019 / Monitor
Diskusi při projednávání petice "Braňme média veřejné služby" zakončil senátor Zdeněk Papoušek (BEZPP zvolen za KDU-ČSL): "Rozpomněl jsem se na jeden, myslím si, že velice přiléhavý výrok historika Timothyho Snydera, rád bych ještě, aby tady zazněl. Zní takto: Ochraňuj instituce a braň je. Celý článek

Miloš Vystrčil: Bytostným zájmem každého demokrata je bránit média veřejné služby

29. července 2019 / Monitor
Dalším senátorem, který se zapojil do diskuse při jednání o petici "Braňme média veřejné služby" byl Miloš Vystrčil (ODS): "Já si myslím, že je jasné, že je bytostným zájmem každého demokrata je bránit média veřejné služby, že je to dokonce takový trochu sobecký zájem. Já to vysvětlím, protože když se mně někdy občané ptají, správně říkají, že je pro mě jako senátora jednodušší něco vyjednat na nějakém ministerstvu nebo zařídit, aby se nějaký úřad choval jinak, tak já řeknu, je to pravda, ten důvod není ani tak v tom, že jsem zvolený senátor, ale v tom, že ti, kteří jsou potom oslovováni, ať je to úřad nebo třeba ministr, se bojí toho, že když nebudou reagovat, tak já to tady do toho mikrofonu řeknu a vy to napíšete. Celý článek