logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Otevřený dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu za otevřenou Vltavu

14. prosince 2018 / Monitor
Vážený pane generální řediteli, oslovujeme Vás dnes jako ti, kteří před časem s napětím sledovali výběr nového šéfredaktora stanice Vltava a debatu o směřování této stanice, jež celou proceduru provázela. Po roce práce nového vedení Vltavy s neskrývanou radostí konstatujeme, že volba šéfredaktora Petra Fischera byla správná a odstartovala významnou proměnu Vltavy v jednu z nejprestižnějších kulturních a uměleckých platforem v naší zemi. Vltava se před očima mění v citlivý kompas současného kulturního dění, a přitom se nevzdává svých tradic a zkušeností. Současné vedení stanice zjevně formuluje vysílání Vltavy jako otevřenou mezinárodní, mezioborovou, mezigenerační atd. debatu, která není nikomu uzavřena, která se soustřeďuje na nápadité otevírání prostoru všeho druhu. Neignoruje žádný typ náročného posluchače, pečlivě se snaží oslovit všechny – propojit je, posunout. Dává všem uměleckým oborům rovnocenné šance. A zakládá si také na hledačství, na myšlenkách, které dosud nikomu nešly hlavou – ovšem nikoli za každou cenu: současné vedení Vltavy ví, že dobrá laboratoř nikdy není pouhým řetězcem nápadů! Šéfredaktoru Petru Fischerovi a jeho týmu se tím podařilo přitáhnout mladší posluchačskou generaci, která v předchozím období dávala přednost alternativnějším stanicím nebo vůbec jiným médiím – to je, domníváme se, naprosto zásadní posun. A oceňujeme, že se tak nestalo např. tematickým podbízením – důvody toho, že mladí posluchači považují Vltavu za „cool stanici“ mnohem víc než dřív, jsou: otevřenost, kritičnost, názorová pluralita, přirozenost, chuť objevovat. Stanice k sobě přitáhla mnohem těsněji také samotné umělce a jejich publikum, posluchače, čtenáře, návštěvníky. Nové vysílací schéma tak zastavilo za pouhý rok dlouholetý trend úbytku vltavských posluchačů a jejich, obrazně i fakticky řečeno, stárnutí. Rádi bychom také zdůraznili, že Vltava se v posledních měsících stala nepostradatelným partnerem mnoha kulturním institucím, partnerem, kterému se daří současným jazykem komunikovat i složité kulturně-společenské otázky. Stanice tak lépe naplňuje poslání veřejnoprávního média a upevňuje jeho kredit. Vážený pane generální řediteli, věříme, že moderní, otevřená stanice, kterou začal se svým týmem budovat šéfredaktor Petr Fischer, bude moci na základě Vaší trvající důvěry pokračovat ve své práci. Kdo dopis podepsal? Podrobnosti zde:
https://www.zaotevrenouvltavu.cz/otevreny-dopis
Celý článek

Prohlášení Českého rozhlasu k personální změně na Vltavě

13. prosince 2018 / Jiří Hošna

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se na návrh ředitele Programu Českého rozhlasu Ondřeje Nováčka rozhodl neprodloužit smlouvu s šéfredaktorem Vltavy Petrem Fischerem. Jméno jeho nástupce, který se ujme vedení stanice od 1. ledna 2019, bude oznámeno na veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu dne 19. prosince 2018. Důvodem neprodloužení smlouvy je kombinace nesplnění úkolů, které Petr Fischer dostal před rokem a půl a které akceptoval, pokračující stagnace stanice, která provedla jen dílčí programové změny a nedokázala naplnit svůj potenciál mezi posluchači, a také ztráta důvěry. Celý článek

Vydavatelé v České republice naléhají na přiznání autorských práv vydavatelům k digitálnímu obsahu

11. prosince 2018 / Monitor
V Radě EU a dalších evropských institucích v těchto dnech vrcholí jednání o podobě navržené směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice je součástí prosazování širší politiky Evropské unie na digitálním trhu, a tím i širší legislativní iniciativy obsahující další právní normy, jejichž cílem je vytvořit na evropském digitálním trhu férová a nediskriminační pravidla, která by umožnila evropským vydavatelským subjektům maximálně využívat digitální trh jako prostor pro svou expanzi a tím zajistit konkurenceschopnost evropské ekonomiky v globálním rámci. Na druhé straně si klade za cíl zajistit širokou přístupnost všech typů digitálních médií pro evropské občany a zajištění jejich široké, pluralitní, rozmanité ale také kvalitní a odpovědné informovanosti. Celý článek

Piráti zabránili silnému omezení práva na informace

05. prosince 2018 / Monitor
Komentář poslance Ondřeje Profanta (Piráti): "Sněmovna dnes schválila pirátský kompromisní návrh k novele zákona o svobodném přístupu k informacím. Díky tomu budou mít lidé i nadále k dispozici informace o probíhajících trestních řízeních, což chtěla vládní novela zaříznout. Mimoto nedojde k tak zásadnímu omezení poskytování informací o osobách s bezpečnostní prověrkou. Celý článek

TV Nova odmítá rozhodnutí RRTV ve věci předvolebního duelu Andreje Babiše a Lubomíra Zaorálka

23. listopadu 2018 / Monitor
TV Nova zásadně nesouhlasí s rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která vydala upozornění na porušení zákona v souvislosti s odvysíláním pořadu Nova Duel v rámci předvolebního vysílání TV Nova v říjnu 2017. TV Nova považuje rozhodnutí RRTV za zcela nepodložené a odmítá, že by porušila objektivitu a vyváženost předvolebního vysílání. TV Nova považuje rozhodnutí RRTV za zásah do práva vysílatele rozhodovat svobodně o tom, jaký obsah v mezích zákona do svého televizního vysílání zařadí. Celý článek

David Břinčil: Aby mohla Česká televize plnit úkoly uložené zákonem, musí na to mít dostatečné množství prostředků

19. listopadu 2018 / Monitor
Na začátku března vznikla petice Braňme média veřejné služby. Byla to jedna z reakcí na inaugurační projev Miloše Zemana a na jeho návod jak odvolat stávající Radu České televize v TV Barrandov. Petici podepsalo 18 tisíc lidí a petiční výbor jí poslal do Senátu. Horní komora se peticí zaobírala až na podzim. Z iniciativy Jiřího Oberfalzera (ODS) zorganizovala 23. října veřejné slyšení. Česká média přináší informace z vystoupení některých hostů. Finanční ředitel České televize  David Břinčil: "Připadl mi nelehký úkol – tu debatu trochu srazit na zem, a mluvit o penězích. Protože to bez nich opravdu nejde. Jak řekl pan předsedající, jelikož jsem zástupcem současného vedení České televize, pokusím se svůj příspěvek položit do obecnější roviny ohledně financování veřejnoprávních médií. Konkrétně jsem si vzal na pomoc principy, které definovala Evropská vysílací unie ohledně financování veřejnoprávních vysílatelů. Definovala čtyři základní principy, které jsou nutné k tomu, aby veřejnoprávní média mohla fungovat a plnit svou úlohu. Celý článek

Jefim Fištejn: Jsem nespokojen s tím, jak se vykrývá situace ve Spojených státech

17. listopadu 2018 / Monitor
Na začátku března vznikla petice Braňme média veřejné služby. Byla to jedna z reakcí na inaugurační projev Miloše Zemana a na jeho návod jak odvolat stávající Radu České televize v TV Barrandov. Petici podepsalo 18 tisíc lidí a petiční výbor jí poslal do Senátu. Horní komora se peticí zaobírala až na podzim. Z iniciativy Jiřího Oberfalzera (ODS) zorganizovala 23. října veřejné slyšení. Česká média přináší informace z vystoupení některých hostů. Publicista Jefim Fištejn: "Situace kolem veřejnoprávních sdělovacích prostředků mi připomíná starý dobrý vtip o opilci, který ztracené klíče hledá pod lucernou... Na otázku, proč, když je ztratil za rohem, říká – protože je tady světlo... Sdělovací prostředky veřejné služby jsou transparentní. Jsou právě tím světlem. Protože to, co nabízí odpůrci, není rozsvícení světla za rohem. Ale zhasnutí toho jediného, které zde existuje. Celý článek

Petr Brod: Při vší úctě ke snaze deníků MfD, Lidové noviny a Právo poskytovat kvalitní zpravodajství ze světa je třeba konstatovat, že si Český rozhlas a Česká televize na poli zahraničního zpravodajství vydobyl nenahraditelnou pozici

16. listopadu 2018 / Monitor
Na začátku března vznikla petice Braňme média veřejné služby. Byla to jedna z reakcí na inaugurační projev Miloše Zemana a na jeho návod jak odvolat stávající Radu České televize v TV Barrandov. Petici podepsalo 18 tisíc lidí a petiční výbor jí poslal do Senátu. Horní komora se peticí zaobírala až na podzim. Z iniciativy Jiřího Oberfalzera (ODS) zorganizovala 23. října veřejné slyšení. Česká média přináší informace z vystoupení některých hostů. Publicista Petr Brod: "Pokusím se na základě vlastních zkušeností a znalostí říci něco o historickém významu médií veřejné služby, neboli veřejnoprávních médií, a zdůraznit některé aspekty jejich činnosti, které mi připadají nezastupitelné a nepostradatelné. Předem chci upozornit na to, že nejsem mediálním teoretikem, a proto např. považuji za důležité mluvit o činnosti veřejnoprávních médií v kontextu té části mediálního trhu, která zahrnuje celostátní tištěná média nacházející se většinou ve vlastnictví soukromých majitelů. Abych byl konkrétní. V mých očích je postavení některých soukromoprávních tištěných médií v západních pluralitních demokraciích podobné veřejnoprávním elektronickým médiím. Celý článek

Karel Hvížďala: Parlament (například v Německu) nemůže vydírat veřejnoprávní média pomocí toho, že nenavyšuje poplatky

15. listopadu 2018 / Monitor
Na začátku března vznikla petice Braňme média veřejné služby. Byla to jedna z reakcí na inaugurační projev Miloše Zemana a na jeho návod jak odvolat stávající Radu České televize v TV Barrandov. Petici podepsalo 18 tisíc lidí a petiční výbor jí poslal do Senátu. Horní komora se peticí zaobírala až na podzim. Z iniciativy Jiřího Oberfalzera (ODS) zorganizovala 23. října veřejné slyšení. Česká média přináší informace z vystoupení některých hostů. Publicista Karel Hvížďala"Zažíváme teď druhý útok na veřejnoprávní média. Ten první byl za Václava Klause. Tehdy šlo o to, že chtěli privatizovat. Vzpomeňme si na jeho výrok, že veřejnoprávní instituce – to je kočkopes. Že věci mají být buď státní anebo veřejné. A že – a to byla tenkrát lež – ve Spojených státech nic takového neexistuje, tak je tam demokracie. Přitom naopak – po vzoru veřejnoprávních médií v Americe v 60 letech – se založila Public Broadcasting Services (PBS), což přesně napodobovalo veřejnoprávní média. Jediný rozdíl je v tom, že tam musí mít 51 % soukromý sektor a zbytek mají země, univerzity, církve, města atd. Celý článek

Milan Šmíd: Jestliže je třeba média veřejné služby proti někomu chránit, tak především kvůli lidem, kteří veřejnou službu vidí pouze prizmatem zpravodajství a publicistiky

14. listopadu 2018 / Monitor
Na začátku března vznikla petice Braňme média veřejné služby. Byla to jedna z reakcí na inaugurační projev Miloše Zemana a na jeho návod jak odvolat stávající Radu České televize v TV Barrandov. Petici podepsalo 18 tisíc lidí a petiční výbor jí poslal do Senátu. Horní komora se peticí zaobírala až na podzim. Z iniciativy Jiřího Oberfalzera (ODS) zorganizovala 23. října veřejné slyšení. Česká média přinesou informace z vystoupení některých hostů. Publicista Milan Šmíd: "Hlavně se netvařme, že je jiný důvod existencí veřejnoprávních médií, než to, že jsme je zdědili... Tohle prohlásil kdysi na jednom diskusním večeru o médiích někdejší poradce prezidenta Klause Ladislav Jakl. K tomu ještě dodal: Jsem přesvědčen o tom, že kolem veřejnoprávních médií existuje vlivná, politicky i ekonomicky motivovaná lobby, která teprve zpětně tvoří teorii, která má zdůvodnit smysl a oprávněnost existence těchto médií. Sestřih z této diskuse vysílal rozhlas ČRo 6 dne 23. listopadu 2003. Je k dohledání v archivu. Celý článek