Česká média
logo Facebook
i slova jsou činy
Očekávané události
Chcete se zúčastnit odborné konference, zasedání nebo jednání společností, spolků, orgánů? Sledujte naše OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI.

Jednání Rady České televize – Kavčí hory

22. srpna 2018 13:00

Jednání Rady Českého rozhlasu - Galerie Vinoradská

29. srpna 2018 14:00

Zasedání Rady České tiskové kanceláře - sídlo rady

29. srpna 2018 14:00

Volební výbor - výroční zprávy RRTV a RČTK - Poslanecká sněmovna

04. září 2018 14:00


  • Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017 (sněmovní tisk 218), uvede: JUDr. Miroslav Augustin, předseda Rady ČTK, zpravodaj: poslanec Lubomír Španěl (SPD)

  • Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017 (sněmovní tisk 163), uvede: Bc. Ivan Krejčí, předseda RRTV, zpravodaj: poslanec Ing. Tomáš Martínek (Piráti)