logo Facebook
i slova jsou činy

Může předseda Rady ČTK navyšovat příjmy agentury?

10. ledna 2020 23:29 / autor: Jan Mrzena

Podle zápisu z prosincové schůze Rady České tiskové kanceláře (na webu byl zveřejněn včera), představil nový předseda David Soukup (nominovaný ANO) hlavní cíle své práce v radě. Bude klást důraz zejména na boj s fake news, bude se zasazovat o zvýšení příjmů ČTK z podnikatelské činnosti a zároveň o zvýšení povědomí o práci rady prostřednictvím sociálních sítí a on-line přenosů ze zasedání. Současně uvedl, že agentura je řízena svým ředitelem, rada má právo mu předávat své návrhy a doporučení. Svou funkci vnímá jako čestnou a zdůraznil, že v radě vždy rozhoduje většina a jednotlivý člen nemá možnost ovlivnit zpravodajství agentury.

Není úplně jasné, co by chtěl stihnout David Soukup v době svého pětiletého mandátu v Radě ČTK a co stihne v roli jejího šéfa. Do funkce předsedy a místopředsedů jsou v této radě členové voleni na jeden rok. Mohou být samozřejmě zvoleni opakovaně. Ovšem je zřejmé, že se nový předseda teprve seznamuje se zákonem, v jehož režimu se jeho práce v „orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře“ odehrává. Tedy se zákonem č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři, který platí od 1. ledna 1993.

V tom zákoně je mimo jiné napsáno: „Do působnosti Rady náleží:

a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře,

b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele,

c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře,

d) schvalovat na návrh ředitele Statut tiskové kanceláře, který zejména upraví organizační členění,

e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele,

f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře,

g) dohlížet na využití účelových dotací...“

Jak se chce David Soukup zasazovat o zvýšení příjmů ČTK z podnikatelské činnosti mi jasné není. Zákon žádnou kompetenci v hospodaření agentury s penězi, které sama vydělává, radním nedává. Jak bude v praxi klást nový předseda důraz na boj s fake news? To je také záhada. Četka problémy se šířením takových zpráv nemá. Zpravidla ani nemá zapotřebí vydávat informace o tom, že zpráva zveřejněná v jiných médiích, je „fake“. Na hraně zákona je i tvrzení, že rada má právo předávat generálnímu řediteli návrhy a doporučení – rada není poradním orgánem generálního ředitele. Rada generálního ředitele volí a odvolává, on je ze své činnosti radě odpovědný (a nikomu jinému). Nic víc, nic míň.

Možná upřímná, ale nešťastná je i formulace „Svou funkci vnímá jako čestnou a zdůraznil, že v radě vždy rozhoduje většina a jednotlivý člen nemá možnost ovlivnit zpravodajství agentury“. Funkce člena Rady ČTK čestná není, je placená a je to funkce ve veřejném zájmu. To platí i o funkci předsedy rady, která navíc má ještě další povinnosti. Žádný člen ani rada celá nemá právo ovlivňovat zpravodajství agentury – to by byl lapsus, který by měl vést k odvolání takového člena nebo rady jako celku. Reálná jsou tedy pouze tato hesla: „v radě rozhoduje většina“ a „agentura je řízena svým ředitelem“.

Za pozitivní příslib lze považovat budoucí snahu Davida Soukupa o zvýšení povědomí o práci rady prostřednictvím sociálních sítí a on-line přenosů ze zasedání. Pokud by se on-line přenosy skutečně podařilo produkovat a zůstaly by k dispozici na webu i poté, agenturní rada by se v tomto ohledu přiblížila praxi rady rozhlasové a televizní. Ovšem ušila by současně bič na kvalitu svých schůzí.