logo Facebook
i slova jsou činy

Renata Týmová: Lidé si myslí, že když vysíláme demonstrace, tak je i podporujeme

13. listopadu 2019 15:21 / autor: Jan Mrzena

Rada České televize se na poslední schůzi mimo jiné materiálu „Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. r. 2019“. Podklad v rozsahu 117 stran zpracovala vedoucí útvaru Výzkumu a analýz Renata Týmová. „Jde o základní materiál pro sestavování výroční zprávy o činnosti,“ zdůraznil předseda Jan Bednář, „Máme v něm spoustu informací a grafů, které objektivně informují o tom, jak veřejnost v České republice vnímá působení České televize.“ Snaha etablovat metodiku měření veřejné hodnoty je chvályhodná. Škoda, že u Českého rozhlasu je změřených informací podstatně méně.

Podle materiálu byl v prvním pololetí celkový průměrný týdenní zásah vysílání České televize 76 % populace starší 15 let (nárůst oproti roku 2018 o 2%), přičemž mainstreamový kanál ČT1 dosáhl hodnoty 65% (nárůst o 2%), zásah ČT2 zůstal na stejné úrovni (38%). ČT24 a ČT sport vykázaly zásah 26% (u zpravodajského kanálu jde o drobný pokles, u sportovního o drobný nárůst). Průměrný zásah ČT :D činil 13% a ČT art 6% (u obou jde o mírný nárůst). Významný nárůst vnímané originality zaznamenala ČT24 (z 56 na 61%), nárůst míry zaujetí byl naměřen u kanálů ČT24, ČT sport a ČT2. Déčku narostl podíl vlastní tvorby (z 31 na 32%), naopak u ČT1 podíl domácí tvorby poklesl (z 81 na 79%). Podíl premiér zaznamenaly všechny kanály. Česká televize jako celek dosáhla v cílové skupině 15+ v první polovině roku 2019 podílu na sledovanosti 30,36% a zůstala tak vedoucí skupinou na domácím televizním trhu.

Renata Týmová do zprávy pro radu zařadila i některá porovnání. Například podle Digital News Report 2019, kterou zpracovala University of Oxford (Reuters Institute) dosáhla důvěryhodnost zpravodajství České televize hodnotu 6,51 z desetibodové škály. V Evropě je nejdůvěryhodnější zpravodajství NOS Nieuws (Nizozemsko) – 7,42, na druhém konci přehledu je TVP News (Polsko) – 5,15 a MTV (Maďarsko) – 4,75. Na domácím mediálním kolbišti patří podle stejného zdroje prvenství Českému rozhlasu – 6,58, za druhou Českou televizí je iDnes.cz – 6,31, následuje Aktualne.cz – 6,16. Pro srovnání TV Prima – 6,14, MF Dnes – 6,06, Novinky.cz – 6,00, TV Nova – 5,52, Deník N – 5,5, Parlamentnilisty.cz – 5,28 a Blesk – 3,55.

„Zpravodajský kanál ČT24 vysílá mnoho informací o velkých veřejných událostech. Část respondentů (zejména z menších měst do tisíce obyvatel se základním vzděláním) našeho výzkum se bohužel domnívá, že tím, že vysíláme demonstrace, že je také podporujeme. To bylo zjištěno v rámci kvalitativního výzkumu,“ uvedla mimo jiné Renata Týmová zjištění, které České televizi kladné body nepřidává. Podle ní Index důvěryhodnosti také poklesl v souvislosti s vysíláním kritiky veřejnoprávní televize na TV Barrandov (opět zejména u respondentů z menších měst se základním vzděláním).

Hlavním zdrojem metodiky monitorování sledovanosti, spokojenosti, originality, zaujetí a dalších parametrů, kterou Česká televize uplatňuje od roku 2012, byly britská BBC a nizozemská veřejnoprávní televize NPO. K měření hodnoty veřejné služby za celý rok 2019 se rada vrátí v únoru 2020.