logo Facebook
i slova jsou činy

Náklady RRTV v roce 2020 překročí 67 milionů

31. října 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Návrh rozpočtu Rady po rozhlasové a televizní vysílání na rok 2020 projednal v úterý volební výbor Poslanecké sněmovny. Hospodaření velké rady je součástí státního rozpočtu. Vláda navrhuje celkové příjmy ve výši 6,05 mil. Kč, celkové výdaje 67,31 mil. Kč. Výbor návrh podpořil, očekává se, že jej takto schválí i celá sněmovna. Příjmy jsou navržené ve stejné výši, jako v roce 2019, náklady jsou oproti letošku o necelý milion nižší (68,15 mil. Kč).

Příjmy RRTV v posledních letech klesají. Zatímco v roce 2015 dosáhly 11,9 mil. Kč, v roce 2017 už byly pouze 6,8 mil. Kč. Rada, v současné době zdůrazňuje, že jejím hlavním posláním je regulace a dohled. Výběr příjmů je pouze vedlejším efektem její činnosti. Rada vybírá poplatky za udělení nebo prodloužení licence a pokutuje vysílatele nebo zadavatele obchodních sdělení za porušení zákona. V posledních letech pokutami šetří, využívá převážně institut „upozornění na porušení zákona“, což vyplývá také ze soudních judikátů a z nálezu Ústavního soudu. Pokud však už rada pokutu udělí, stává se často, že zaplacení se hned tak nedočká. Nevymožené pokuty po splatnosti pak předává k dalšímu vymáhání celnímu úřadu.

Náklady RRTV rostou. V roce 2015 úřad stál 55,8 mil. Kč, o dva roky později už náklady byly 59,5 mil. Kč a letos pravděpodobně překročí 68 milionů. Nárůst je způsoben hlavně růstem platů členů rady a zaměstnanců úřadu, kterých je v průměrném přepočteném stavu 53.

Poslance volebního výboru seznámil předseda rady Ivan Krejčí s potřebou přijmout technickou novelu zákona o RTV díky evropské směrnici o audiovizi. Do české legislativy by měla být překlopena ještě v tomto volebním období. Vzhledem k tomu, že ministerstvo kultury ohledně mediální legislativy mlčí, rozhodl se výbor upozornit vládu na nutnost implementace „Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2010/13/EU o koordinaci některých právních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1808“. Podle předsedy Ivana Krejčího si realizace směrnice vyžádá nárůst počtu zaměstnanců a nové výdaje na provoz. Rozpočet úřadu by se proto měl poté navýšit o 10 milionů Kč.