logo Facebook
i slova jsou činy

Jaroslav Faltýnek: Apeloval jsem na své kolegyně a kolegy, abychom schválili zprávy o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 a 2017

24. října 2019 11:00 / autor: Jan Mrzena

Ve čtvrtek 17. října diskutovali poslanci o výročních zprávách České televize. Ve vypjaté atmosféře se za řečnický pultík postavila zhruba třicítka politiků. Některé příspěvky přinášíme v plném znění. Předseda poslaneckého klubu ANO: "Jsem rád, že se stále držíme relativně věcně debaty na téma hospodaření České televize. Chtěl bych tady upřesnit naprosto přesně, jak to bylo s tím tzv. uzavřeným seminářem, protože asi ne všichni máme úplně detailní informace. Já bych vám přečetl dopis generálního ředitele České televize Petra Dvořáka ze 7. srpna 2019, kdy požádal předsedu Sněmovny o následující:


"Vážený pane předsedo, obracím se na vás v souvislosti s projednáváním výročních zpráv o České televizi, které budou na programu některé z příštích schůzí Poslanecké sněmovny. V rámci transparentní diskuze k těmto dokumentům je Česká televize připravena zodpovědět veškeré dotazy ze strany veřejnosti, tedy i jejích zástupců v Poslanecké sněmovně. Vážený pane předsedo, v návaznosti na shora uvedené bych vás chtěl požádat o možnost zprostředkování vhodného prostoru v Poslanecké sněmovně, kde bude příležitost zájemců z řad poslanců a poslankyň zodpovědět veškeré dotazy týkající se hospodaření a činnosti České televize. K tomu jim budu osobně k dispozici spolu s finančním ředitelem, výrobním ředitelem a dalšími pověřenými zástupci České televize. V případě vašeho souhlasu jsou moji kolegové připraveni spolupracovat na domluvení konkrétního místa a termínu. Zároveň si dovoluji poslance a poslankyně předem informovat o možnosti setkání se zástupci České televize na půdě Poslanecké sněmovny. Předem děkuji za zvážení této žádosti a přeji klidné prožití léta. V úctě Petr Dvořák, generální ředitel."


A nestalo se nic jiného, než že předseda Sněmovny vyhověl přání generálního ředitele, přestože partnerem pro Poslaneckou sněmovnu je Rada České televize ze zákona, která je zodpovědná za kontrolu hospodaření České televize. Tak to prostě v zákoně je. A předseda Sněmovny následně nato tedy pozval i členy rady na toto setkání, seminář, ať to nazveme jakkoliv. Jmenovalo se to pozvánka na poslaneckou diskusi pod záštitou předsedy Sněmovny na téma hospodaření a činnost České televize. Je škoda, že tam nebylo víc kolegyň a kolegů, ale byla to věc dobrovolná. Někteří z nás vyslyšeli tu prosbu, nebo žádost pana generálního ředitele a zúčastnili jsme se té debaty.


Pro mě ta debata byla poměrně poučná. Já jsem tam nevystupoval, pouze jsem poslouchal, resp. jsem tam na úvod řekl pár slov za náš klub. A ta slova byla stejná jako na našem klubu v úterý dopoledne, kdy jsem apeloval na své kolegyně a kolegy, abychom schválili zprávy o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 a 2017. A ten důvod je velmi jednoduchý. Ty roky jsou pryč. Ty peníze jsou zaúčtovány. Ty peníze jsou utraceny. A podle mého názoru nemá smysl o tom extrémně dlouho diskutovat. Já bych spíš doporučoval - a my možná přijdeme jako náš klub s nějakým návrhem na usnesení - abychom se dívali do budoucna. A jedna z těch věcí si myslím, že je, abychom poprosili, požádali, zavázali Radu České televize, aby třeba více detailně projednávali zprávy o hospodaření České televize, ne pouze dvacet minut nebo dvacet pět minut. Bude o tom hovořit kolega Feranec, který je přihlášen do řádné rozpravy, který má tato konkrétní čísla k dispozici.


Takže za mě - možná by bylo také dobře, abychom apelovali na volební výbor, který je také vlastně zodpovědný a projednává detailně zprávy o hospodaření a činnosti České televize, aby třeba uspořádal nějaký seminář odborný, nebo školení na téma ekonomika, na téma, co je to výsledovka a rozvaha, pro členy Rady České televize, protože jak tady správně řekl pan profesor Válek, a já s ním souhlasím, ne všichni jsme odborníci v ekonomice. A když jsem sledoval ty odpovědi členů Rady České televize, kdy vlastně odkazovali z odpovědí na pana generálního ředitele, nic proti tomu, ale možná by stálo za to odborně podiskutovat o těchto věcech, které se týkají opravdu těch účetních výkazů, které vlastně projednává ta Rada České televize a schvaluje a doporučuje Poslanecké sněmovně ke schválení. Takže to je spíš takový můj apel na předsedu volebního výboru Standu Berkovce, aby v budoucnosti třeba nějaké takové odborné sezení ekonomicky zaměřené pro členy Rady České televize a další zájemce samozřejmě třeba zorganizoval na půdě Poslanecké sněmovny.


Takže za mě znovu apel. Nemůžu na vás apelovat na všechny, apeluji pouze na naše poslance za hnutí ANO, abychom tyto zprávy schválili a spíš se věnovali té budoucnosti a našli mechanismus, jak ty záležitosti prostě řešit detailněji a možná i zodpovědněji, a ubránili bychom se potom tady těmto debatám, kdy si někteří naši kolegové, konkrétně Pavel Juříček si nechal udělat ten svůj audit na ten svůj názor za svoje vlastní peníze. A můžete mně věřit a nemusíte, zeptejte se klidně ostatních kolegů, Pavel Juříček neseznámil náš klub oficiálně s tímto svým auditem. Takže já mu můžu věřit, nemusím. Já jsem ho nečetl. A spíš jsem se těšil na tu debatu s Radou České televize. Ale tam jsem se toho bohužel moc od jednotlivých radních nedozvěděl, snad s jednou výjimkou toho pána, který je zodpovědný, nebo má na starosti vlastně ekonomiku, ten tam hovořil vlastně pořád, a potom samozřejmě odpovídal pan generální ředitel, který je v obraze stoprocentně.


Takže tolik velmi stručně mých pár poznámek k této záležitosti. A já bych fakt apeloval, podívejme se spíš do budoucna a to, co už bylo, nijak neovlivníme, tak pojďme schválit."