logo Facebook
i slova jsou činy

Jiří Valenta: Pláč nad tím, že SPD nemá v Radě České televize svého zástupce, není na místě

15. července 2019 13:00 / autor: Monitor

Mezi čtvrtečními interpelacemi se poslanci dostali k projednávání výročních zpráv České televize. Diskusi rozvířil způsobem sobě vlastním předseda SPD Tomio Okamura. Reakce Jiřího Valenty (KSČM): " Máte do jisté míry resp. do významné míry pravdu a zopakoval jste ve svém projevu i mnoho mých výhrad k České televizi, ale přece jen ten pláč nad tím, že SPD nemá v Radě České televize svého zástupce, není podle mého názoru až tak na místě.

Možná byste mohl vědět, že členy Rady České televize se stávají kandidáti, kteří jsou navrhováni různými neziskovými a regionálními organizacemi. Ti jsou nejprve hodnoceni předvolební komisí, která provede jejich užší výběr. V tomto kroku záleží na jejich povahových vlastnostech a vystoupeních jednotlivých kandidátů a jejich schopnosti přesvědčit o své kompetenci. V užším výběru je zpravidla třikrát tolik kandidátů, než je volených míst do rady. Tento užší výběr je potom předložen Sněmovně k tajnému hlasování, které umožňuje poslancům - a teď pro vás - aby hlasovali nezávisle na stranickém rozhodování. A že vaši nominanti podporu nemají, za to si můžete sami. A tak faktickou nečinnost Rady České televize, což je věc, se kterou s vámi plně souhlasím, nemůžete jednoduše házet na politické strany, které tam tzv. své zástupce mají. Ony totiž tam mají jenom své preferenty. To znamená, že např. ani naše tzv. zástupkyně v radě Ivana Levá tam přece nebyla zvolena za komunistickou stranu, ale za odbory. Myslím, že je dobře, že v Radě České televize jsou zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, tedy nejen proudy politické, i když i ty jsou samozřejmě důležité a musí tam být zastoupeny. Ale znovu opakuji, svoji dobře honorovanou činnost - pro zajímavost předseda Rady České televize bere přes 50 tisíc korun měsíčně - si rada musí skutečně plnit, což se podle mého názoru skutečně neděje."