logo Facebook
i slova jsou činy

Měří RRTV stejným metrem?

09. července 2019 13:00 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řeší často prohřešky TV Barrandov. Téměř všechny se týkají pořadů supermoderátora a majitele Jaromíra Soukupa. Televize v těch pořadech porušuje povinnost objektivity a vyváženosti ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech. Ať se jedná o porušení staršího či novějšího data, rada vždy TV Barrandov upozorní na porušení zákona. Například na poslední schůzi RRTV poukázala na porušení zákona hned v šesti vydáních pořadu Týden s prezidentem (v období od 9. září do 11. října 2018). „Moderátor pořadu neplnil v daných vydáních pořadu roli názorového oponenta svému hostu, opakovaně a záměrně poškozoval některé politické subjekty (konkrétně Jiřího Paroubka, Michaelu Šojdrovou, Miroslava Pocheho, Tomáše Petříčka, Antonína Staňka, Jiřího Drahoše, Marka Hilšera, Pavla Fischera, Miroslava Kalouska, Andreje Babiše a obecně i stranu ČSSD) netransparentními, subjektivními a manipulativními tvrzeními, čímž zasahoval do rovné politické soutěže před volbami,“ zdůvodnila rada.

Jde o opakované porušení zákonů TV Barrandov, které rada řeší. Poukázala na zvýhodňování Miloše Zemana před prezidentskými volbami, na ovlivňování voleb do Poslanecké sněmovny, a tak dále a tak dále. Má RRTV dostatek nástrojů, aby zakročila účinněji? Sleduje rada, jestli se stejné prohřešky neopakují a jestli televize udělala nějaké opatření k nápravě? Předseda Ivan Krejčí pro Česká média před časem napsal: „Nápravou se v daném kontextu míní, že provozovatel přijme taková opatření, aby se již po uplynutí stanovené lhůty nedopustil ve vysílání typově obdobného přestupku. To, zda se provozovatel nedopustil či nedopouští dalšího přestupku, prokáže monitoring vysílání. V současnosti probíhá monitoring zpravodajských a publicistických pořadů v rámci standardního vyhodnocování předvolebního vysílání. Analytické zpracování bude probíhat několik měsíců. Pokud by rada na základě analytických výstupů vztahujících se k programu Televize Barrandov konstatovala podezření na opětovné porušení zákona, zahájila by řízení o přestupku. Pokud by řízení dané podezření potvrdilo, rada by v souladu se svými pravomocemi byla oprávněna uložit pokutu.“

Často se objevují připomínky, že rada neměří stejným metrem. Ta se musí řídit nejen zákony, ale i soudními verdikty a nálezy Ústavního soudu. V minulém roce například ÚS uvedl, že rada musí nejprve televize upozornit na porušení zákona, než mu přidá tvrdší postih. Pokutu však může udělit pouze v případě, že se jedná o opakování stejného prohřešku. Popsal také, že na veřejnoprávní a komerční média při hodnocení objektivity a vyváženosti je nutno klást odlišné kvalitativní nároky. „Veřejnoprávní vysílání má naplňovat ušlechtilé kulturní cíle a kultivovat publikum a jeho vkus a rovněž zvyšovat právní povědomí publika a vychovávat ve smyslu demokratických a morálních hodnot (srov. § 2 zákonů č. 483/1991 Sb. a č. 484/1991 Sb.). Zákony proto veřejnoprávním provozovatelům vysílání stanovují povinnosti ve vztahu k obsahu, které naproti tomu soukromá, komerční vysílání plnit nemusí. Tyto obsahové povinnosti jsou právě onou službou veřejnosti. Vliv na formování veřejného mínění, vkusu a nálady ve společnosti pochopitelně mají i média soukromá, nicméně od těch se ze strany publika očekává především zábava a ze strany vlastníků zisk,“ uvedl Ústavní soud ve svém nálezu.

Je třeba zdůraznit, že RRTV se snaží uvedený nález aplikovat. Přiměřeně jej používá na Českou televizi, TV Nova i FTV Prima. Ovšem v případě TV Barrandov je výrazně opatrnější. Ačkoliv tuto televizi upozornila na porušení zákona hned v šesti po sobě následujících pořadech (Týden s prezidentem) za stejný problém, k žádné další sankci nesáhla. Proč?