logo Facebook
i slova jsou činy

RRTV uděluje stejnou sankci za hlášenkové formality i za ovlivňování prezidentských voleb

12. října 2018 10:16 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila tento týden na porušení zákona hned v osmi případech. Většinou se ovšem jednalo o místní infokanály. Jejich „porušení zákona“ rada ocenila úplně stejnými sankcemi, jaké udělila v srpnu TV Barrandov za zvýhodňování prezidentského kandidáta Miloše Zemana v pořadech Jaromíra Soukupa v prosinci a v lednu. Z velkých televizí rada tento týden na porušení zákona upozornila O2 TV, protože jí (na její vyžádání) záznam vysílání z 12. srpna programu O2TV FOTBAL. Pokud by provozovatel už záznam neměl, může poskytnout záznam ze 7. října. Také TV Barrandov opět porušila podle rady zákon. Ve výkazových tabulkách, jimiž dokládá podporu evropské tvorby na svých programech v roce 2017, řádně neidentifikoval výrobce evropských děl, resp. nezávislé výrobce evropských děl.

Pro přehled doplníme i menší sankcionované infokanály:


  • společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně nepožádala radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci

  • společnost CZECH INFOLINE Plzeň nevysílala od 1. dubna 2003 a od 2. září 2018 nevysílla, což odporuje radou schválené licenci

  • společnost KATRO SERVIS Kolín neposkytla radě na její žádost záznamy vysílání hned několika svých infokanálů

  • společnost NOEL Hodonín za odvysílání reklamních sdělení na mnoha infokanálech, která nebyla ve vysílání zřetelně oddělena od ostatních částí vysílání, ale i za porušení licenčních podmínek – na několika infokanálech nedodržel 13. a 14. července 2018 časové rozsahy textové části vysílání v licenci deklarované.


Je zřejmé, že RRTV v současné době prakticky neuděluje finanční sankce. Patrně proto, že proti pokutám existuje několik opravných prostředků prostřednictvím soudů. Soudní pře v takových případech trvají několik let a může se nakonec ukázat, že rada pokutu neudělila správně (a vyložila si tak zákon o RTV špatně). Upozornění na porušení zákona je sankce, která fakticky nemá opravné prostředky. I proto jej rada používá ráda – a to v případech, že místní infokanál nedodá včas hlášení, stejně tak i v případech ovlivňování voleb hlavy státu.

Na 16. zasedání rada projednala 38 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, vydala osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení pěti řízení o přestupku.

Příští zasedání rady bude 23. a 24. října.