logo Facebook
i slova jsou činy

Nedopusťme omezení autorské ochrany v digitálním prostředí

10. září 2018 17:00 / autor: Monitor

Dne 6. září 2018 se uskutečnila v televizním pořadu Duel na kanálu Seznam Zprávy diskuse o návrhu evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, o které bude znovu jednat a hlasovat 11. a 12. září 2018 Evropský parlament, mezi poslancem Evropského parlamentu Jiřím Paynem a výkonným ředitelem Unie vydavatelů Václavem Machem. Jiří Payne patří k jedněm z nejvýraznějších kritiků této směrnice. Naopak Václav Mach hájil potřebu nové úpravy autorského práva, které by vytvářelo předpoklad pro ochranu tvorby autorů i v podmínkách digitálního šíření obsahu, které činí daleko jednodušší kopírování a umožňuje i sofistikovanější využívání původní tvorby ke komerčním účelům například digitálními platformami.

Z úst Jiřího Payna jako reprezentanta skupiny odpůrců směrnice nezazněly v rámci diskuse žádné nové argumenty, které by již byly dříve vyvráceny. Použil snad jen trochu více demagogického přístupu. Ten dokládá například argument, že podporovatelé směrnice chtějí bohatým brát, aby se mohli zalíbit chudým nebo příklad, že si počínají tak, jako kdyby chtěli provozovateli stadionu zakazovat umístit na něm reklamu. Bohužel současná situace při zneužívání například vydavateli vytvořeného obsahu se ale spíše podobá situaci, kdy se přes reklamu umístěnou provozovatelem stadionu někdo snaží bez jeho souhlasu umístit v průběhu zápasu svoji vlastní reklamu. Ti, kdo pořad Duel shlédnou, se mohou přesvědčit, že odpůrci směrnice považují de facto internet za prostředí, kde platí práva a zákon jen v omezené míře.

Argumentace obránců směrnice vychází z principu, že svoboda jednoho subjektu nesmí omezovat svobodu jiného, tudíž někdo pro své svobodné podnikání nemůže používat něco, co vytvořil někdo jiný a nepřiznat mu podíl na komerčním efektu, který toto využívání přináší.

Vlastní duel byl korektně a spravedlivě moderován. Na druhou stranu provozovatel televizního kanálu, který je významnou digitální platformou, k duelu umístil na stránku zavádějící komentář, který nevyjadřuje obsah toho, co bylo v rámci diskuse řečeno. Proto doporučujeme zhlédnutí celého duelu zde.

Od včerejšího dne je možno se na webovém serveru Evropského parlamentu seznámit s pozměňovacími návrhy předloženými k návrhu směrnice o autorském právu v Evropském parlamentu na základě rozhodnutí pléna z 5. července tr. Celkem bylo předloženo 252 pozměňovacích návrhů. Některé tyto návrhy jsou nepřijatelné jak pro vydavatele tisku, tak pro celé kreativní odvětví, protože prakticky nezajišťují dostatečnou ochranu tvorby a obsahu. Tyto návrhy chtějí ze směrnice vyřadit například právo vydavatelů na ochranu jimi vytvářeného obsahu podobné právu, které má na ochranu k dispozici dnes hudební či filmový průmysl. Na některých návrzích je patrné, že vyjadřují spíše zájmy například digitálních platforem, které v reformě autorského práva vidí ohrožení svých komerčních zájmů. Tyto návrhy směřují mimo jiné k omezení navrhované odpovědnosti platforem a úložišť za to, že nebudou automaticky umožňovat neoprávněnou distribuci obsahu chráněného autorskými právy.

Vydavatelé mohou naopak podpořit pozměňovací návrhy předložené poslancem Axelem Vossem, které doplňují a v některých detailech zpřesňují jím zpracovaný návrh, který v červnu tr. schválil Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Vydavatelé tisku proto apelují na poslance, aby podpořili právě tento pozměňovací návrh.

Všechny pozměňovací návrhy jsou dostupné na webové stránce Evropského parlamentu.