logo Facebook
i slova jsou činy

Televizní regiony bez digitální budoucnosti?

05. září 2018 13:00 / autor: Zdeněk Duspiva

Veřejnost již asi přiměřeně a obecně ví o probíhajícím přechodu na digitální televizní terestrické vysílání II. generace (DVB-T2), ale proces není pro všechny aktéry stále zcela zřejmý. Příprava pravidel pro poměrně náročný přechod s využitím přechodných sítí a postupným přepínání TV vysílačů se „trefila“ zrovna do politického zlomu. Konec jedné parlamentní a vládní sestavy záhy vystřídala nová politická reprezentace hned se dvěma vládami. Logicky se tak příprava pravidel a podmínek přerušila, i když po technické a odborné stránce probíhá průběžně.

Hlavním problémovým místem z hlediska politického asi nadále zůstává otázka notifikační procedury u evropských orgánů ohledně tzv. veřejné podpory, která může mít zásadní dopady i na státní rozpočet. V současném aktuálně vládou schváleném Technickém plánu (TPP) jsou náklady státu (včetně kompenzací) na proces vyčísleny až na 1 mld Kč. Celá problematika pak navíc, kromě oživeného souboje technických televizních platforem, znovu nese i otázky dopadů na televizní diváky, resp. na obyvatele.

Poněkud opomenutým rizikem je nejasnost řešení přechodu a vytvoření odpovídajícího prostoru pro regionální či lokální digitální TV projekty a rizika pro jejich provozovatele. Současné plány to v konkrétní podobě příliš (spíše vůbec…) neobsahují a na jejich řešení se čeká…

Otázku vznesla i RRTV v rámci připomínkování návrhu TPP před projednáním na vládě. K tomu se na základě dopisu předsedy rady vyjádřilo i Ministerstvo kultury jako garant mediální legislativy - s poněkud překvapivým dovětkem. Reálně je existence problému potvrzována s tím, že jeho řešení by mohlo být podle hlavních aktérů součástí „druhé legislativní diginovely“, ovšem zcela bez konkrétních představ a způsobu řešení. Ještě více zarážející je ale alibistický názor, který potvrzuje, že se tím nikdo ze státní správy nehodlá aktivně zabývat, bez ohledu na kompetence a zodpovědnost. Nedá se nic dělat - není to v plánu. Hrozí tak již dobře známá „poslanecká iniciativa“, která v případě první vlny digitalizace skončila po téměř 3 letech krkolomného projednávání krachem, aby byla nakonec po letech vyřešena až aktivním přístupem a vládním návrhem…

Politici obecně a opakovaně vždy potvrzují potřebnost a přínos regionálních médií, včetně těch „elektronických“, ale při problémech, které jsou přímo v jejich kompetenci, na to občas zapomínají… možná nejen v případě televizí.

Stanovisko RRTV k TPP:

„Zákonné zmocnění k obsahu Technického plánu přechodu na DVB-T2 neumožňuje podrobně řešit problematiku regionálního televizního vysílání.  Navíc podle stávající platné Přílohy Plánu využití rádiového spektra bude regionální vysílání, založené na vydaných individuálních oprávnění k 30. červnu 2019 ukončeno. Znamená to také, že z hlediska aktuálního platného právního rámce takové vysílání již nebude nutno umísťovat ve finálních sítích DVB-T2“.