logo Facebook
i slova jsou činy

Piráti plují pod špatnými barvami

29. srpna 2018 13:00 / autor: Monitor

Internetoví aktivisté přenesli v neděli 26. srpna 2018 boj proti kulturní rozmanitosti a pluralitě médií do ulic evropských měst.

O dalším osudu směrnice o autorském právu bude na svém hlasování dne 12. září 2018 rozhodovat Evropský parlament. Rozhodne tak buď ve prospěch, nebo proti vzkvétající a inovativní kulturní a mediální scéně v Evropské unii. Své hlasy proti zlepšení autorské ochrany interpretů, skladatelů, producentů filmového nebo televizního obsahu, ale také proti všem vydavatelům a nakladatelům, halasně vyjadřují Piráti po celé Evropě. Vědomě tak nadále podporují zájmy technologických gigantů - společností Google, Facebook a dalších digitálních platforem.

V době těsně před hlasováním vyzvala Pirátská strana internetové aktivisty, aby po předchozím hromadném rozesílání emailových výzev všem poslancům, ke kterému došlo v červenci, se nyní zúčastnili v neděli 26. srpna dalších protestů proti takzvané „online cenzuře“ v ulicích měst.

Veškerá obvinění a účelový výklad navrhované směrnice Piráty a dalšími kritiky je však prokazatelně nepravdivý, neboť nově navržená evropská pravidla mají přesně opačný cíl. Reforma, kterou pečlivě zvážila Evropská komise a Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu, usiluje o nastolení rovnováhy mezi zájmy všech stran zapojených do hodnotového řetězce na internetu. Zcela oprávněně by mělo dojít k posílení právní ochrany tvůrců, a tím i k podpoře kulturní rozmanitosti v rámci celé Evropské unie. Nositelům autorských práv bude umožněno prosazovat jejich práva vůči internetovým gigantům. Ve skutečnosti sice jde o nemalé finanční prostředky z obline inzerce, ale legislativní návrh přitom žádným způsobem negativně neovlivní individuální uživatele na internetu. Ochrana autorských práv spojená s možností výběru oprávněné náhradní odměny za vytvořený obsah podpoří další inovace a zajistí potřebné dlouhodobé investice do kulturního a mediálního sektoru. Směrnice tedy zajistí, že řada fantastických děl, které všichni rádi vidíme, slyšíme, čteme a používáme online, bude existovat i nadále. Cílem směrnice přitom je do budoucna omezit další prosazování a šíření „fake news“ na úkor vzniku důvěryhodného a kvalitního obsahu.

Aktuální svolávání demonstrantů je výzvou k protestům na zcela špatném místě. Nejsou to tvůrci, kteří ohrožují svobodu názorů a tvůrčí rozmanitost v online prostředí. Jedná se o digitální společnosti, které mají dominantní postavení na trhu a které svými podmínkami užívání jejich služeb stanovují práva a povinnosti svým uživatelům. Tvůrcům přitom v mnoha případech vznikají škody, ale sami digitální platformy vytváří značné zisky. Jedná však o příjmy, které jsou umožněny na základě nákladů, které nesou tvůrci a autoři obsahu. Hodnota kreativního obsahu v online prostředí není dostatečně oceňována. Řada profesních asociací, sdružení a institucí kulturního a mediálního sektoru z celého kontinentu podpořila výzvu k tomu, aby byla po dvou letech konečně modernizována autorská práva v Evropské unii. Stávající kompromisní návrhy v Evropském parlamentu představují spolehlivý pracovní základ pro nadcházející dosažení souladu s členskými státy a Komisí. Spravedlivý a vyrovnaný legislativní rámec je naprosto nezbytný předpoklad k tomu, aby všichni aktéři v kulturním, kreativním a mediálním odvětví - autoři, umělci a další podnikatelé - mohli posunout jednotný digitální trh v Evropě kupředu směrem k digitální transformaci.